Phòng Thu Âm Chuyên NGhiệp

46998054264_81b224574b_m

Sáng Tác & Trình Bày : Nguyễn Báu

Một lần đi xa , mất thứ , lấy lại được 2 thứ . Còn lại 1 thứ không lấy được, nằm lại trong bài hát . Cả nhà đoán xem , mà thôi nghe là biết liền à :

MV ĐỂ NHỚ NHAU 

SÁNG TÁC, TRÌNH BÀY : NGUYỄN BÁU

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.