Phòng Thu Âm Nguyễn Báu

Cẩm Nang

Hoạt Động Liên Tục Suốt 13 Năm Qua Từ 2009. Chúng Tôi Nhận Được Hàng Ngàn Câu Hỏi Và Những Bài Viết Về Các Chủ Đề : Microphonr, Mix, Mastering, Hướng Dẫn Thu Âm, Hoà Âm Phối Khí…Đước nằm trong Trang NÀY :

.
.
.
.