Giọng hát hay tuần 3 tháng 1/2021

GỌI TÊN
Thơ: Phạm Quang Ngọc
Nhạc: Nguyễn Đức Thuần
Trình Bày: Xuân Mai
Thực Hiện: Báu Studio

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.