Studio Thu Âm SG Tp Hcm Since 2009

Chúng tôi Cung Cấp Dịch Vụ Thu Âm
Chuyên Nghiệp

Hoạt Động Liên Tục Suốt 13 Năm Qua Từ 2009. Nguyễn Báu Studio Đã Tạo Ra Chục Ngàn Bản Thu Âm Phục Vụ Cho Các Bạn Yêu Nhạc Cũng Như Các Ca Sỹ…Phan Mạnh Quỳnh, Erik, Lưu Ánh Loan,  Dương Hồng Loan, Diệu Hiền, Thuỵ Long, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Quốc Khải, Trương Quỳnh Anh…

List Beats Karaoke

Cách tìm beat nhanh nhất : Click vào đây :  Click vào đây – ghi vào tên bài hát ( kho beat 19.000 bài hoặc gọi để tìm beat nhanh : 028 62992196 – 0915 45 41 44
1 /List beat Vần A  . Click nghe

2/ List beat Vần A 1. Click nghe 
3/ List beat Vần A 2 . Click nghe 
4/ List beat Vần B . Click nghe 
5/ List beat Vần B 1. Click nghe 
6/ List beat Vần D – cập nhật ngày 09-05-2018. Click nghe 
7/ List beat Vần E – cập nhật ngày 09-05-2018. Click nghe 
8/ List beat Vần G – cập nhật ngày 09-05-2018 . Click nghe 
9/ List beat Vần H . Click nghe
10/List beat Vần M –  286 bài có DEMO  . Click nghe  
11/ List beat vần N 5  – 361 bài có DEMO : Click nghe
12/ List beat Vần P . Click nghe 
13/ List beat Vần Q 1  . Click nghe
14/List beat Vần Q 2 . Click nghe 
15/ List beat Vần R 2 . Click nghe 
15/ List beat Vần T . Click nghe
16/ List beat Vần T 1 . Click nghe
17/ List beat vần T 5  – 478 bài có DEMO : Click nghe
18/ List beat Vần V . Click nghe 
19/ List beat vần V 7  – 345 bài có DEMO :  Click nghe
20/ List beat vần V 8  – 233 bài có DEMO : Click nghe
21/ List beat Vần X . Click nghe
22/List beat Vần X 1. Click nghe
23/ List beat  – beat giáng sinh . Click nghe 
24/ List beat –  beat xuân list 2 . Click nghe 
25/ List beat –  beat xuân list 1. Click nghe
26/List beat xuân list 2 . Click nghe 
27/ List beat – beat xuân 1. Click nghe

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.
.
.
.