Tìm Em Nơi Đâu – Adagio – Võ Lê Vy

Tìm Em Nơi Đâu – Adagio – Võ Lê Vy – Vol 1

Link trên youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nf_kqAWcIOU ‘’ lâu rồi mới có 1 bài để click vào nghe đến hết ‘’ – trích cmt Cao Sơn Thiện Được Ns Albinoni sáng tác khoảng thế kỷ 17. Ca khúc đã có tuổi đời hơn 2 thế kỷ và đạt được điều mà tát cả tác giả mong muốn : thọ …

Tìm Em Nơi Đâu – Adagio – Võ Lê Vy – Vol 1 Read More »

Tìm Em Nơi Đâu – Adagio – Võ Lê Vy

Link trên youtube : https://www.youtube.com/watch?v=nf_kqAWcIOU ‘’ lâu rồi mới có 1 bài để click vào nghe đến hết ‘’ – trích cmt Cao Sơn Thiện Được Ns Albinoni sáng tác khoảng thế kỷ 17. Ca khúc đã có tuổi đời hơn 2 thế kỷ và đạt được điều mà tát cả tác giả mong muốn : thọ …

Tìm Em Nơi Đâu – Adagio – Võ Lê Vy Read More »

.
.
.
.