Ca sỹ Dương Hồng Loan thu âm tại Nguyễn Báu Studio