Hình Bìa CD, DVD, Album

[vc_row layout=”layout-2″ image_options=”full” style=”1″ mobile_img_2=”yes” upload_mobile_img_2=”” extra_class=”” slidetoshow=”2″ arrow=”yes” dots=”yes” slide_autoplay=”yes” slide_infinite=”yes” arrow_text_color=”” arrow_hover_color=”” arrow_bg_color=”” arrow_bg_hv_color=”” dots_color=”” dots_color_active=”” slidetoscroll=”1″ img_slider=”%5B%7B%22img%22%3A%227575%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227537%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227576%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227584%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227565%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227635%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227634%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227625%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227631%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227573%22%7D%5D”][vc_column][slz_main_title subtitle=”BÌA CD HANDMADE ĐỘC QUYỀN – TẶNG THIẾT KẾ VÀ BỘ CD KHI THỰC HIỆN ALBUM” align=”center” show_icon=”0″ title=”DESIGNER : KTS VƯƠNG THÚY NGÂN” image=”2938″][vc_empty_space height=”25px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]BÌA CD HANDMADE ĐỘC QUYỀN – TẶNG THIẾT KẾ VÀ BỘ CD KHI THỰC HIỆN ALBUM

DESIGNER : KTS  VƯƠNG THÚY NGÂN

Bìa CD Album đã thực hiện : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1455898997804795&type=1&l=b9f4656ca3

 

[/vc_column_text][vc_empty_space height=”25px”][/vc_column][/vc_row][vc_row layout=”layout-2″ image_options=”full” style=”1″ mobile_img_2=”yes” upload_mobile_img_2=”” extra_class=”” slidetoshow=”2″ arrow=”yes” dots=”yes” slide_autoplay=”yes” slide_infinite=”yes” arrow_text_color=”” arrow_hover_color=”” arrow_bg_color=”” arrow_bg_hv_color=”” dots_color=”” dots_color_active=”” slidetoscroll=”1″ img_slider=”%5B%7B%22img%22%3A%227575%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227537%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227576%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227584%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227565%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227635%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227634%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227625%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227631%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%227573%22%7D%5D”][vc_column][slz_image_carousel image_options=”full” slidetoscroll=”1″ img_slider=”%5B%7B%22img%22%3A%228214%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228210%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228238%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228237%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228226%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228212%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228216%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228220%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228209%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228211%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228221%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228228%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228219%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228227%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228222%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228235%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25px”][slz_image_carousel layout=”layout-2″ image_options=”large” slidetoscroll=”1″ img_slider=”%5B%7B%22img%22%3A%228214%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228210%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228238%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228237%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228226%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228212%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228216%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228220%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228209%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228211%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228221%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228228%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228219%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228227%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228222%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228235%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25px”][slz_image_carousel layout=”layout-3″ image_options=”full” slidetoscroll=”1″ img_slider=”%5B%7B%22img%22%3A%228214%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228210%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228238%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228237%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228226%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228212%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228216%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228220%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228209%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228211%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228221%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228228%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228219%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228227%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228222%22%7D%2C%7B%22img%22%3A%228235%22%7D%5D”][vc_empty_space height=”25px”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]

.
.
.
.